Home » literatura » Archive by category "franceza" (Page 3)

Don Juan de Molière

Moliere
"- Atunci stăpîne, dă-mi voie să-ţi spun verde că eu nu încuviinţez purtarea dumitale şi că socot că nu e frumos să iubeşti aşa, în dreapta şi în stînga, cum faci dumneata. - Cum? Ai pofti să mă ferec de cea dintîi făptură întîlnită, să mă lipsesc pentru ea de tot ce m-ar mai îmbia pe lume, să mă leg la ochi ca să nu mai văz nimic in jurul meu? Să rămîi mereu credincios unei singure iubiri, să mă îngrop de viu în statornicia mea, şi din fragedă tinereţe să fiu mort pentru atîtea alte frumuseţi care-mi încîntă privirile?"
Continue reading »

Mânăstirea din Parma de Stendhal

Stendhal
"— În numele onoarei, rămîi aici de santinelă şi spune-le tuturor, dragoni, vînători şi husari, pe care-i vei vedea, că-n hanul de alături se află colonelul Le Baron şi că le ordon să vină să ia legătura cu mine. — Sînt prea tînăr, domnule, pentru ca să mi se dea ascultare; ar trebui un ordin scris de mîna dumneavoastră. — Are dreptate; La Rose, scrie ordinul; ţie ţi-a mai rămas mîna dreaptă."
Continue reading »

Lecția de Eugen Ionescu

ionesco
"- Haideţi să luăm exemple mai simple. Dacă aţi avea două nasuri, iar eu v-aş smulge unul... cu cîte nasuri aţi rămîne? - Cu nici unul. - Cum cu nici unul? - Păi da, de-aia am un nas, fiindcă nu mi-aţi smuls nici unul. Dacă-l smulgeaţi, nu-l mai aveam."
Continue reading »

Hernani de Victor Hugo

Victor_Hugo-Hernani(1)
"De cei tineri e numai vorbă multă. O fată când se-ncrede iubind vreunul din ei, ea moare iar el râde. Sunt sprinteni porumbei cu penele vopsite, duioși la ciripire, tot cum se schimbă-n pene se schimbă în iubire. Pe cât timp noi, bătrânii, sluți suntem, urâcioși, și vârsta ne ia glasul dar suntem credincioși."
Continue reading »

Omul cu masca de fier de Alexandre Dumas

“- Dar e o mască de fier aidoma capului unui om! - Întocmai, și cu această coroană va fi încununat peste o clipă capul unui om.” Doi frați gemeni născuți din sânge regal înseamnă nenorocire sigură pentru că nu pot domni amândoi deodată deși amândoi au drepturi egale...
Continue reading »

Mizerabilii de Victor Hugo

“- Tu, fata de colo care rîzi, ştii că ai dinţi frumoşi? Dacă-mi vinzi lopeţile, îţi dau cîte un napoleon de fiecare. — Ce înseamnă asta, lopeţile ? — Lopeţile însemnează dinţii din faţă: cei doi de sus. — Vai, ce grozăvie ! — Doi napoleoni! Asta zic...
Continue reading »

Piciul de Alphonse Daudet

“- Dumneata ești noul nostru pedagog? - Da, eu. - Dar ești un copil, domnule! Ce să fac eu cu un copil? - V-am adus și o scrisoare, domnule director…. - Mda, te primesc numai din cauza recomandării și pentru că vii dintr-o familie cu un nume foarte...
Continue reading »

Eugénie Grandet de Honoré de Balzac

“Dacă m-ai cunoaşte, verişoară, ai şti că nu pot suferi zeflemeaua: ea ofileşte inima, usucă orice simţămînt… Nu, probabil nu am atîta spirit încît să-mi pot bate joc de alţii, şi defectul acesta îmi pricinuieşte multe neplăceri! La Paris există năravul de a omorî cu zile pe cineva...
Continue reading »

Google +

.